Kritik Analitik Düşünme

Hayatın gerçek anlamı ve dünya gidişatı konusunda farkındalık oluşturan, yaşama ait haklı ve üstün alternatiflerin üretilmesini teşvik eden lider bir kuruluş olmayı vizyon edinmiş; aklı eren her iyi niyet sahibinin, Kritik ve Analitik Düşünme’yi hayat tarzı haline getirmesine destek olmak misyonuyla yola çıkmış olan platformumuz hakkında detaylı bilgi : www.kritikanalitik.global