Hayat ve Hizmet Anlayışımız

Hayatımızı Yönlendiren En Temel Unsur

En son ve hakiki din olan İslâm, yaşantımızdaki en önemli yönlendirici unsur olmalıdır.

 

Her Zaman, Her Yerde ve Her Şeyde Önce Allah Rızası

Hayatımızın ve buna paralel olarak hizmetimizin hedefini anlamlı, açık, net, doğru bir şekilde tanımlayabilmek ve çok sağlam bir zemine oturtabilmek için ‘’Allah’ın Rızası’nı kazanmak’’ kavramını ayrıntılı ve ana kaynaklara dayanarak tefekkür etmeliyiz.

Sadece bu geçici dünya hayatında değil, sonsuz ahiret hayatında da bize özlenen bir huzur, hoşnutluk ve mutluluk hali sağlayacak olan bir hayat ve hizmet anlayışına ihtiyacımız var. Bunun için Allah’ın rızasını kazanmayı; her zaman, her yerde ve her şeyde ön şart olarak değerlendirme şuur ve hassasiyetini geliştirmeliyiz.

 

Sağlam Ve Sahih Kaynaklara Dayanmak

Bilgilerimizi, inançlarımızı, amellerimizi, düşünce, duygu ve kanaatlerimizi, davranışlarımızı, fikri ve ruhi yapımızı sağlam, sahih, ana kaynaklara uygun hale getirmeliyiz. Bu amaçla kendimizi sürekli sorgulamalıyız. Bilgi dağarcığımızı delillerle, ilmi dayanaklarla zenginleştirmeliyiz. Her türlü hurafelerden, bid’atlerden, yozlaşmış geleneklerden ve çağdaş yanılgılardan/fitnelerden uzak durmalıyız. Böylece, sloganik düşünce ve söylem tarzından uzak, derinlikli bir düşünce bütünlüğü kazanılacaktır.

 

Kur’ân’ı Nasıl Okumalıyız?

Kur’ân-ı Kerîm bugün itibariyle de, dünyamızda yaşayan tüm insanları muhatap almaktadır. Bu itibarla Kur’ân’ı yeryüzüne yeni inmiş gibi her türlü ön yargıdan uzak, temiz, duru, dingin bir kalp ile idrak edecek şekilde okumalıyız.

 

Sahte Tanrılarla Mücadele

Sahte tanrılarla istikrar ve ısrarla mücadele etmeliyiz. En tehlikeli sahte tanrı nefsimizdir. İçimizde barındırır, elimizle besler, büyütürüz. Tanrı gibi her dediğini, emrettiğini yaparız.

Dost gibi bizden gibi gözükür ama münafıktır ve şeytanla, kötülüklerle işbirlikçidir. Kontrol altında tutulmazsa bize ihanet eder. Kaybı kesin ve ebedi olan dünya oyununda sahte yansıma, cazibe ve güzelliklerle aldatarak zamanımızı öldürür.

Dönüşü olmayan noktaya gelindiğinde, yani ekranda “GAME OVER” (oyun bitti) yazdığında “Keşke toprak olsaydım” der. Heyhat, artık dönüş yalnız hesap meydanınadır.

“Hayat ve Hizmet Anlayışımız” ın devamı ve tamamına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Word Dosyası / Powerpoint Dosyası

 

kuran